p1130401

Ensenyar a estudiar


L’estudiant tarda a tarda…

Aprèn a subratllar.

Aprèn a fer esquemes.

Guanya enriquiment lingüístic i vocabulari.

Planifica l’horari i assoleix un horari.

p1130438

Motivar per al estudi


L’estudiant que sap estudiar…

Compren el estudia.

Sap captar l’essencial de cada tema.

És capaç d’expressar-ho de forma sintètica.

Converteix el contingut de cada llibre en una sèrie de respostes per a les preguntes que formula prèviament.

Descobreix els seus propis talents i nous reptes gràcies a un estudi actiu, reflexiu, dialogat.

La relació temps-rendiment resulta estimulant.

p1130439

Cada tarda suma


Constància i organització. Estudiar cada dia és estudiar menys.

Tècnica d’estudi continuada que desenvolupa la síntesi, l’estructura i la comprensió lectora.

Competències: tractament de la informació i competència digital, aprenentatge cooperatiu, lecto-escritpura.

Concentració en un espai diàfan de feina, quelcom cada vegada més comú al món professional.

Seguiment setmanal dels resultats obtinguts.

Coneixement dels propis talents.