Day: abril 7, 2020

VOLUNTARIAT DURANT LA QUARANTENA

El projecte de Cantarell es basa, entre altres pilars, en el de la solidaritat. La solidaritat…