Activitats


Activitats ordinaries

Les activitats que Cantarell ofereix formen en valors i faciliten l’aprenentatge i el desenvolupament personal. Aquestes son algunes de les activitats que oferim.

VEURE HORARIS

Activitats semestrals

Dins el pla anual d’activitats que oferim, hi ha activitats que ténen una durada d’entre 4 i 6 mesos.

CONTACTE AMB NOSALTRES!

Tens algún dubte?

MÉS INFORMACIÓ