Estudi


A Cantarell comptem amb sales d’estudi dirigit i una aula d’ordinadors.

Ens proposem el creixement personal de cadascuna de les associades en hàbits d’estudi i en capacitat d’organització a través del temps diari emprat. D’aquesta manera adquireixen major autonomia en les seves decisions i tenen més temps per a dedicar-lo a altres tasques, també importants.

A més oferim el curs de formació en competències d’optimització i tècniques d’estudi CM6.

MÉS INFORMACIÓ