Estudi


El projecte estudi neix a Cantarell amb l’objectiu d’ajudar les sòcies a desenvolupar les competències necessàries per millorar els hàbits d’estudi i millorar els resultats.

Cantarell disposa d´aules d´estudi i d´ordinadors. L’aula està supervisada per una persona que ajuda a l’organització del temps d’estudi de les sòcies, assegura un ambient adequat (silenci, ordre, puntualitat) i realitza uns informes mensuals per als pares.