NORMES DE CONVIVÈNCIA

L’Associació compte amb unes Normes de Convivència, per tal de promoure el benestar i protegir, en el marc de les activitats que es porten a terme, els drets de les joves i adolescents que participen de les activitats del Club. El contingut d’aquestes normes, està regulat en la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència i en la Llei 33/2010, d´ 1 d’octubre, de polítiques de joventut.
Aquestes normes, que estat aprovades per la Junta Directiva, estan a la seu del Club a la disposició de qui vulgui
consultar-les.