Solidaritat


Entenem la solidaritat com un aspecte clau en la maduresa de la persona: ajuda a comprendre els altres, impulsa a la generositat i al respecte.

A Cantarell tenim una missió molt especial: fer la vida una mica més fácil a persones que ho necesitin. Es per això que al llarg del curs ens proposem diferents accions solidaries:

CONTACTE AMB NOSALTRES!

Vols participar en el voluntariat?

MÉS INFORMACIÓ